Home

Ei kaivoksia Suomen Käsivarteen

Suomen Käsivarsi on uhattuna. Kansainvälinen kaivosyhtiö Akkerman Finland Oy on tehnyt Helsingin kokoisen kaivosvarauksen Käsivarren Hietakeroon. Meidän tavoitteenamme on säilyttää Käsivarren puhdas luonto myös tuleville sukupolville.

Olemme keränneet adressin, joka keräsi muutamassa kuukaudessa liki 40 000 allekirjoista. Olemme sydämellisesti kiitollisia jokaiselle allekirjoittajalle. Teidän tuellanne olemme lähettäneet Akkerman Finland Oy:lle sekä Geologian tutkimuskeskukselle, että Saamenmaa ja Käsivarsi tulee pitää kaivosvapaana alueena.

Adressimme luovutettiin ympäristöministeriölle, valtioneuvostolle sekä muille valtion avaintahoille syyskuun 2020 alussa.

Taistelu ei kuitenkaan ole vielä ohi. Akkerman Finland Oy eikä Geologian tutkimuskeskus ole vetäytynyt Käsivarren alueelta. Saamenmaata ja Lappia uhkaa edelleen luonnolle vahingollinen kaivostoiminta ja koneellinen kullankaivuu.

Yhdessä me voimme luoda päättäjiin painetta, että nyt vireillä olevasta kaivoslaista, maankäyttö- ja rakennuslaista sekä luonnonsuojelulaista tehdään oikeudenmukaisempia.

Kuva: Petra Rautiainen

Tarinamme

Me olemme joukko tavallisia ihmisiä, jotka ovat huolestuneet yhä kasvavasta Lapin kaivoskuumeesta. Heräsimme painajaiseen, kun kuulimme kansainvälisen kaivosyhtiön tunkeutuneen saamelaisten ikiaikaisille sijoille valmistelemaan kaivosta ilman, että meidän ääntämme olisi kuultu.

Kuva: Pekka Sammallahti

Käsivarren ainutlaatuinen
luonto

Tarvantovaaran erämaa-alueella esiintyy yli kolmekymmentä uhanalaisuus- ja erityisvastuulajiksi luokiteltua lintulajia. Erämaa on koti uhanalaisille lapinsirrille, kapustarinnalle, lirolle, jänkäsirriäiselle, jänkäkurpalle, vesipääskylle sekä sinirinnalle. Alueen suojeluperusteisena lajina on Suomen uhanalaisin laji, naali, jonka kantoja pyritään elvyttämään tunturialueille. Alueen ainutlaatuiset ja harvinaiset luontokeitaat, palsasuot, pitävät vielä pintansa pohjoisen karussa maassa

Alueella monet kokeneet eräretkeilijät ovat tulleet nauttimaan erämaan hiljaisuudesta ja rauhasta. Tunturiylängöiltä alkunsa saavat Muoniojoen kirkkaat latvat tarjoavat kodin mereltä palaaville lohikaloille.

Kuva: Pekka Sammallahti

Käsivarren porosiidat – saamelaisen kulttuurin kehto

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa tunnustettu alkuperäiskansa. Erkunan sekä Kova-Labban siidat ovat muiden käsivarren siidojen ohella viimeisiä perinteisen saamelaisen poronhoitokulttuurin ylläpitäjiä. Ilman siidoja ikiaikainen saamelainen kultuuri uhkaa kadota alueelta.

Kuva: Tyyne Hellén / Johtti Sápmelaččat rs. 1942

Tavoitteenamme oikeudenmukainen kaivoslaki

Haluamme kaivoslain, joka ei salli kansainvälisten kaivosyhtiöiden jyräävän pientä ihmistä alleen. Haluamme kaivoslain, joka ei jätä paikallisia luonnosta riippuvia yrittäjiä roikkumaan löysään hirteen vuosikymmeneksi. 

Kaivokset uhkaavat meidän yhteistä kansallista omaisuuttamme: puhtaita vesiämme, eläinkuntaamme ja maatamme. Meillä ei ole nyt eikä tulevaisuudessa varaa ottaa sitä riskiä, että kaivostoiminta pilaa luonnon ja tuhot jäävät veronmaksajien ja jälkipolvien maksettaviksi

Haluamme kaivoslain, joka on oikeudenmukainen ja suojelee saamelaisia alkuperäiskansana. Meillä saamelaisilla ei ole enää paikkaa, mihin paeta.

Kuva: Pekka Sammallahti

Yhteystiedot

Minna Näkkäläjärvi
Erkunan siida / Enontekiö

tarvanto[at]gmail.com
+ 358 40 0850 080
twitter: @EDAMinna

Janne Hirvasvuopio
Viestintä / Helsinki

janne.k.hirvasvuopio[at]gmail.com
+ 358 50 533 7016
twitter: @hirvasjanne

Create your website with WordPress.com
Aloitus